Regulamin strony


świadczenia usług portal.czarodoro.pl

§ 1
Portal.czarodoro.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest
Imperium in omnia LLC prowadzący działalność gospodarczą pod firmą State File
Number: 74717-31, 244 Fifth Avenue, Suite J227, New York, N.Y. 10001 USA, 16192
COASTAL HIGHWAY 1, LEWES DELAWARE – OKRĘG SUSSEX USA. Regulamin określa zasady
zawierana transakcji w portal.czarodoro.pl

§ 2
Portal.czarodoro.pl jest sklepem o tematyce rozwoju osobistego i duchowego, za
pośrednictwem którego użytkownicy mogą nabyć szkolenia z rozwoju osobistego i
duchowego.

§ 3
1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem portal.czarodoro.pl wymaga akceptacji
plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio
skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4
1. Aby złożyć zamówienie, należy wybrać produkt i dodać go do koszyka sklepu.
2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji produktu. Po
potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu
płatności i sposobu odbioru zamówienia.
3. Zamówienie zostaje wysłane na wybrany adres e-mail.
4. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie
zamówienia.

§ 5
1. Zamawiający – konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej
odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w
terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1
niniejszego paragrafu, Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać
dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w
ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a ABC.books.pl zwraca na rachunek
bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.

§ 6
1. Nabywca nagrań mp3 i ebooka może użytkować go zgodnie z przeznaczeniem,
czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera
lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu, bez
możliwości powielania pliku ebooka, kopiowania i wykorzystywania w sposób
niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania
jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku
mp3, ebooka (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również
dystrybuowanie takiego ebooka oraz nagrań, udostępnianie lub odtwarzanie
publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być
uzgodnione inaczej z operatorem strony tylko w formie pisemnej, o ile odmienne
warunki nie zostaną przewidziane dla danego konkretnego ebooka oraz nagrań mp3.
2. Operator zezwala na sporządzenie jednej kopii zapasowej ebooka, nagrań mp3
na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej, celem zabezpieczenia przed
utratą oryginału, gdyż nie jest możliwym otrzymanie następnej kopii ebooka,
nagrań mp3 , w przypadku jego utraty, poza możliwością ponownego jego
zakupienia, o ile jeszcze będzie w ofercie sklepu.
3. Każdy nabywający nagrania mp3, ebooka zobowiązany jest dbać o to, aby żadne
inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go
powielać, dystrybuować bez zgody operatora sklepu albo w inny sposób niezgodny
z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich
sytuacji, Autor może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu
nabywcy nagrań mp3, ebooka, z tytułu łamania praw do danego egzemplarza kursu
audio, ebooka.
4. Wszelkie nagrania mp3, ebooki udostępniane na łamach portal.czarodoro.pl –
odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
5. Zwrot produktów mp3, ebooków odbywać się będzie poprzez wysłanie przez
Użytkownika wiadomości do Operatora, w której Użytkownik oświadczy, iż ma
zamiar skorzystać z gwarancji satysfakcji, podając swoje dane (imię i e-mail),
nazwę kursu oraz datę i cenę zakupu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia,
koniecznym jest wysłanie emaila ze skrzynki pocztowej, która podana została
przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.

§ 7

1. W przypadku nieprawidłowości dotyczących portal.czarodoro.pl lub uwagi pod jego
adresem, mogą być reklamowane i zgłaszane drogą elektroniczną.
2. Każdy użytkownik ma prawo zgłosić reklamację za pośrednictwem sklepu na
produkty z nim zakupione jeśli użytkownik będzie nie zadowolony z produktów.
3. Operator nie bieżę odpowiedzialności za rezultaty które osiągnie kupujący po
odsłuchaniu nagrań i zastosowaniu się do wskazówek w nich zawartych.
4. Użytkownik zgadza się i bierze pod uwagę że efekty mogą przerosnąć jego
oczekiwania.
5. Operator jako Administrator i Właściciel sklepu że dokona wszelkiej
staranności aby informacje zawarte w sklepie były rzetelne.
6. Administrator i Właściciel dołoży wszelkich starań aby sklep działał bez
zakłóceń, jednak nie bierze odpowiedzialności za przerwy wynikające z sił
wyższych niezależnych od Administratora.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia sklepu w celu
poprawy funkcji i przebudowy witryny.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do publikacji użytkownika który łamie
regulamin nagminnie i działa na szkodę właściciela sklepu.
9. Administrator Operator zastrzega sobie prawo do przenoszenia praw i
obowiązków dotyczących sklepu.
10. Użytkownik który nie zaakceptuje regulaminu sklepu powinien się powstrzymać
od zakupów i korzystania ze sklepu.
11. Administrator informuje że wszystko ma swoją cenę, energia krąży, a karma
zawsze wraca.
12. Administrator informuje że na efekty działań trzeba poczekać 21dni, w
zależności od ilości energii którą się wkłada podczas odsłuchiwania nagrań, im
więcej energii użytkownik wkłada na początku tym szybsze efekty będzie mógł
osiągnąć.